Фактори, влияещи върху качеството на машинните отливки

Фактори, влияещи върху качеството на машинните отливки

Износването на машинния инструмент и стабилността на размерите влияят пряко върху точността на машината, за да се поддържа живот.

Има много фактори, които оказват влияние върху качеството на машинните отливки. Първият е процесът на проектиране на леянето. За да се определи геометрията и размерите на леярството в зависимост от условията на работа и свойствата на металния материал, е необходимо да се разгледа рационалността на конструкцията от гледна точка на характеристиките на процеса на леене и леене, т.е. очевидния размер и втвърдяване и свиване, Стрес и други въпроси, за да се избегне или намали състава на сегрегацията на медни части, деформация, напукване и други дефекти.

Вторият трябва да има разумен процес на леене. Съгласно леярската структура, теглото и размерите, характеристиките на отливката на леярството и производствените условия, Машинни отливки подбират подходящата под повърхност и форма, основен метод, разумен набор от отливки за леене, студено желязо, система за издигане и изливане. За да осигурите достъп до висококачествени отливки.

Третото е качеството на суровините за леене. Метални включвания, огнеупорни материали, горива, потоци, модификатори и леярски пясък, пясъчно свързващо вещество, боя и други материали, нестандартно качество, ще направят отливките да произвеждат пори, пирони, шлаки, лепкави пясък и други дефекти. вътрешното качество, сериозните отливки ще бъдат премахнати.

Четвърто е процесът операция, Машини отливки да разработи разумен процес на оперативни процедури за подобряване на техническото ниво на работниците, така че правилното прилагане на правилата.