CNC машина хостове

Домакин е предмет на CNC машина инструменти, включително тялото, колона, вретено и захранващия механизъм на машини и други механични части. Той се използва за изпълнение на различни механична обработка на механични части.