Кратко представяне на Металорежещи машини

Металорежещи машини са цифрово програмно управление машини (Компютърно цифрово управление машини) за кратко, е един вид на автоматични машини със система за управление на програмата. Системата за контрол е в състояние да се справят с логика контрол на процедурите, предвидени в настоящата директива или други символи за кодиране и декодиране, с номера на кода, входното устройство NC чрез информация превозвач. Обработка на различни сигнали за управление, издадени от устройства за цифрово управление, контролиране на движението, форми и размери съгласно изискванията, рисуване, механична обработка е автоматично. CNC машини за решаване на сложни, прецизна механична обработка проблеми, малки партида и много сортове, е гъвкава, висока производителност автоматични машини, представляват посока за развитие на модерна машина инструмент контрол технология, е типичен мехатронна продукти.