Разработка на машини

Енергия е важен фактор в развитието на производството. Края на 17-ти век, с подобряването и развитието на всички видове машини, с нарастващото търсене на въглища и метални руди, хората са човешка и животинска продукция не може да бъде до нов етап. В Обединеното кралство, текстил, брашно смилане и други индустрии, все повече създаде фабрики в река, използването на хидро карам машини. Но това е вече определена сума на въглища, калай и мед мини в земята, все още с изобилие от животни за насърчаване само и изключени.