Система за цифрово управление на CNC машина инструмент

Ядро на системата на NC за CNC машина инструменти, включително хардуер (печатна платка, CRT монитори, бутон кутии, хартия лента четец и др.) и съответния софтуер за въвеждане на цифрови части на програмата, както и информация за съхранение, данните се трансформира, интерполация и прилагане на различни контрол функции.