Механизация и развитие

Механизация започва след нахлуването на земеделски капитализъм, нейното развитие в Европа и Съединените щати като цяло е преминал през три фази: ① полу-механизирани етап. Обикновено в средата на 19 век до края. Функцията се използва широко в селскостопанското производство, животинска тяга, прости селскостопански машини. Основни механизирани етап II. До голяма степен в началото на 20 век, докато през 1950 г. на 20 век. Характеристики на основната работа е основната култура използва Трактори селскостопански машини. ③ напълно механизирани (или силно механизирана) фаза. След около започва през 1950 г. на 20 век. Герой е в земеделието, горското стопанство, животновъдството и риболова сектори по всички аспекти на, и пренаталното и постнаталното отдел, широко използване на по-съвременни селскостопански машини. Тъй като през 1980 г. на 20 век, поради увеличеното използване на компютри в селското стопанство и развитието на селскостопанска механизация е автоматизация. Трети страни и региони в света, точно след Втората световна война, в различна степен, започват да използват селскостопански машини. Но от политическите, икономическите и технологичните фактори като, до момента, повечето страни (региони) на ниското ниво на механизация.