Стоманени отливки за автомобили и камиони

Стоманени отливки за автомобили и камиони
Информация за продукта

Продуктови снимки

车库 折叠 式 停车 器 сгъваема колона за carbarn.png

сгъваема болт за карбар

车库 折叠 式 停车 器 零件 сгъваеми части за болтовете за carbarn.png

сгъваема болт за карбар


车 盘 齿轮 箱 подложка за зъбни колела за компоненти на шасито 副本 .png

платформа за подложка за

компоненти на ходовата част

大巴 车 车架 支架 конзола на автобусите рамка 副本 .png

конзола на автобусната рамка


巴 巴 底 底 底 零 零 零 零 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副

пружина с пневматично окачване

конзола на автобуси шаси


巴 巴 底 底 零 零 零 零 零 零 零 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副

пружина с пневматично окачване

конзола на автобуси шаси

巴 巴 底 底 零 零 零 零 零 架 架 架 架 架 架 架 架 架 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副

пружина с пневматично окачване

конзола на автобуси шаси

大巴 车 底盘 零件 (空气 悬挂 板簧 支架) въздушно окачване табела пролетната скоба на автобусите шаси 副本 .png

пружина с пневматично окачване

конзола на автобуси шаси

巴 巴 底 底 零 零 零 臂 臂 臂 臂 臂 臂 臂 臂 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副

пружина с пневматично окачване

конзола на автобуси шаси

巴 巴 底 底 零 零 零 臂 臂 臂 臂 臂 臂 臂 臂 臂 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副

пружина с пневматично окачване

конзола на автобуси шаси

巴 巴 底 底 零 零 零 零 臂 臂 臂 接 接 接 接 接 臂 臂 副 副 副 副 接 接 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副

пружина с пневматично окачване

конзола на автобуси шаси

巴 巴 底 底 零 零 零 零 巴 副 副 零 零 零) 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副

пружина с пневматично окачване

конзола на автобуси шаси

大巴 车 零件 (空气 悬挂 件) въздушно окачване монтаж на автобуси 副本 .png

въздушно окачване на монтаж на

autobusses

集装箱 角 件 2 ъгъла части на контейнера 副本 .png

ъгловите части на контейнера

集装箱 角 件 3 ъгъла части на контейнера 副本 .png

ъгловите части на контейнера

集装箱 角 件 4 ъгъла части на контейнера 副本 .png

ъгловите части на контейнера

集装箱 角 件 5 ъгъла части на контейнера 副本 .png

ъгловите части на контейнера

11.png

Частите на осите

монтаж за камион

卡车 空气 悬挂 弹簧 钢板 腹 弓 въздушно окачване пружинна пластина на камион 副本 .png

пружинна пружина

на камион

卡车 空气 悬挂 弹簧 连接 扣 въздушно окачване пружинна вилка вилица 副本 .png

пневматично окачване

плоча на камион

卡车 空 悬挂 前 连接 架 предния съединител на въздушното окачване на камиона 副本 .png

предния съединител на камиона

въздушно окачване

卡车 零件 (前 推 板) 2 предно тласкане на камион 副本 .png

предния тласък на камиона

卡车 零件 (前 推 板) предно тласкане на камион 副本 .png

предния тласък на камиона

卡车 零件 (圆顶 密封 压盖) купол на камион 副本 .png

куполна жлеза на камион

卡车 零件 (安全 支撑杆) предпазна опора на камион 副本 .png

предпазно рамо на камиона

卡车 零件 (安装 支架) монтажна скоба на камион 副本 .png

монтажна скоба на камион

卡车 零件 (板簧 支架) 2 пружинна скоба на камион 副本 .png

пружинна скоба на камион

卡车 零件 (板簧 支架) 3 пластинкови скоби на камион 副本 .png

пружинна скоба на камион

2.png

пружинна скоба на камион


卡车 零件 (车架 安全 枢轴 杆 支架) предпазна шина за окачване на вагона 副本 .png

подпора на подпорната греда

конзолата на вагона на камиона

卡车 零件 (车 门外 铰 链 支架) външна шарнирна щока на камион 副本 .png

външен шарнирен край на шарнира

барндъор на камион

卡车 零件 (车轴 接合 器) адаптер за ос за камион 副本 .png

адаптер на камиона

卡车 零件 (车座 支架) седловидна конзола на камион 副本 .png

седловидна скоба на камион

卡车 零件 (齿 托板) формира ъгъл на монтиране на камион 副本 .png

оформен монтажен ъгъл на камион

卡车 零件 (吊杆 支座) скоба на камион 副本 .png

скоба на камиона


卡车 零件 (吊装 传动 零件) повдигателна трансмисия на камион 副本 .png

повдигане на предаването

компонент на камиона

卡车 零件 (耳 轴 锭) яка щуцер на камион spindle 副本 .png

яка трондон на камион

卡车 零件 (横向 推力 杆 支架) странична носеща вилка на камион 副本 .png

страничен тласкач

скоба на камион

卡车 零件 (后 铰 链) задно окачване на камион 副本 .png

задната панта на камиона

卡车 零件 (减振器 下 支架) скоба за амортисьори на камион 副本 .png

амортисьорна скоба на камион

卡车 零件 (降 轴 臂) долно рамо на камион 副本 .png

долно опорно рамо на камиона

卡车 零件 (空气 悬挂) въздушно листо окачване на камион 副本 .png

въздушно листо окачване на камион

卡车 零件 (拉钩) изтегляща кука на камион 副本 .png

изтегляйте куката на камиона

卡车 零件 (密封 压盖 垫 架) 2 жлебове на камион 副本 .png

жлеза на камион

卡车 零件 (密封 压盖 垫 架) жлебова каруца на камион 副本 .png

жлеза на камион

卡车 零件 (扭 臂) въртящ момент на камион 副本 .png

въртящ момент на камиона

卡车 零件 (扭杆 支座) ъглова скоба на камион 副本 .png

въртяща скоба за въртящ момент на камиона

卡车 零件 (扭转 臂) въртящ момент на камион 副本 .png

въртящ момент на камиона

卡车 零件 (汽缸 三通) цилиндър единичен чай на камион 副本 .png

цилиндрова единична чанта на камион

卡车 零件 (牵引 连接 件) теглеща връзка на камион 副本 .png

теглителна връзка на камион

卡车 零件 (牵引 连接 件) 2 теглич на камион 副本 .png

теглителна връзка на камион

卡车 零件 (散布 机架 轮子) щори на камион 副本 .png

коляно за разтоварване на камион

卡车 零件 (伸缩 底座) единична телескопична база на камион 副本 .png

единична телескопична база на камион

卡车 零件 (枢轴 摆 杆) 2 ъглова греда на камион 副本 .png

опорна греда на камиона

卡车 零件 (枢轴 摆 杆) гребен 副本 .png

опорна греда на камиона

卡车 零件 (套 钩 夹 柄) 2 тел на прикачен приемник на камион 副本 .png

дръжка на приемника на камиона

卡车 零件 (套 钩 夹 柄) рязане на ремарке приемник на камион 副本 .png

дръжка на приемника на камиона

卡车 零件 (调节 支架) регулируема скоба на камион 副本 .png

регулируема скоба на камион

卡车 零件 (托架) скоба на камион 副本 .png

скоба на камион

卡车 零件 (拖拉 臂) заден край на камион 副本 .png

рамо на камиона

卡车 零件 (下 半臂) под половината рамо на камион 副本 .png

под половината рамо на камиона

卡车 零件 (斜 盖板) такелаж за наклон на камион 副本 .png

наклонена табла на камиона

卡车 零件 (悬挂 支架) закачалка на камион 副本 .png

закачалка на камиона

卡车 零件 (液压 缸 框架 хидравличен цилиндър подкача на камион 副本 .png

хидравличен цилиндър

подкадъра на камиона

卡车 零件 (油缸 耳 轴) 2 цилиндъра на камион 副本 .png

цилиндър на камион

卡车 零件 (油缸 耳 轴) 3 цилиндъра на камион 副本 .png

цилиндър на камион

卡车 零件 (油缸 耳 轴) 4 цилиндъра на камион 副本 .png

цилиндър на камион

卡车 零件 (油缸 耳 轴) 5 цилиндъра на камион 副本 .png

цилиндър на камион

卡车 零件 (油缸 耳 轴) цилиндър на камион 副本 .png

цилиндър на камион

卡车 零件 (油缸 缸盖) 2 цилиндъра капачка на камион 副本 .png

цилиндър на камион

卡车 零件 (油缸 缸盖) 3-цилиндрова капачка на камион 副本 .png

цилиндър на камион

卡车 零件 (油缸 缸盖) 4-цилиндрова капачка на камион 副本 .png

цилиндър на камион

卡车 零件 (油缸 缸盖) 5 цилиндров капак на камион 副本 .png

цилиндър на камион

卡车 零件 (油缸 缸盖) капачка на цилиндър на камион 副本 .png

цилиндър на камион

卡车 零件 (油缸 套) цилиндър гнездо на камион 副本 .png

цилиндъра на камиона

卡车 零件 (支架) 2 конзола на камион 副本 .png

скоба на камион

卡车 零件 (支架) 3 конзола на камион 副本 .png

скоба на камион

卡车 零件 (支架) 4 носещи скоби за големите камиони 副本 .png

поддържащи скоби за

големите камиони

卡车 零件 (支架) скоба за камион 副本 .png

скоба за камион

卡车 零件 (支架 构件) 2 скоба за камион 副本 .png

рамки за камиони

卡车 零件 (支架 构件) скоба за камион 副本 .png

рамки за камиони

卡车 零件 (重载 轮) тежкотоварното колело на камион 副本 .png

тежкотоварното колело на камиона

卡车 零件 (轴承 座) офсетов лагер на камион 副本 .png

офсетова лагерна стойка на камиона

卡车 零件 (主 滑行 角 撑 板) главен радиус на камион 副本 .png

основен радиус на камион

卡车 零件 (左右 钳ке) лявата и дясната челюст на камиона 副本 .png

лявата и дясната челюст на камиона

卡车 零件 支架) 5 носещи скоби за големите камиони 副本 .png

поддържащи скоби

за големите камиони

卡车 配件 (隔离 架 轮子) 2 камион за разпръскване 副本 .png

камион за разпръскване

卡车 配件 (隔离 架 轮子) колело за разпръскване на камиона1.png

камион за разпръскване

卡车 配件 (后 铰 链 块) заден пантов блок на камион 副本 .png

задния пантов блок на камиона

卡车 配件 (回落 控制 手柄) контролна ролка за управление на камион 副本 .png

контролна ролка на камиона

卡车 доставка (液压 活塞) 2 хидравлично бутало на камион 副本 .png

хидравлично бутало на камион

卡车 доставка (液压 活塞) 3 хидравлично бутало на камион 副本 .png

хидравлично бутало на камион

卡车 配件 (液压 活塞) хидравлично бутало на камион 副本 .png

хидравлично бутало на трюк

卡车 配件 (支架 机壳 盖) опорен щифт корпус 副本 .png

корпус на носещата скоба

покритие на камион

22.png

ъгловите части на контейнера
Описание на продукта

Материал Въглеродна стомана, легирана стомана, неръждаема стомана
процес Загубени восъчни отливки + CNC обработка
Толеранс на размерите на кастинга СТ7
Нанасяне на грапавостта на повърхността Ra 12.5um
Диапазон на тежестта на отливане 0.1-90kg
изливане   размер Максимален линеен размер: 1200 мм, Максимален диаметър: 600 мм
Прецизно обработване Точност на позициониране 0.008mm, Rep . позиция . точност 0.006 мм
Обработка на грубостта на повърхността Ra0.8 ~ 6.3um
Максимално пътуване на шпиндела 1900mmx850mmx700mm
Максимален диаметър на завой 830 мм
Материален стандарт GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR .......
Повърхностна обработка KTL (E-покритие), цинково покритие, огледално полиране, пясъкоструйно почистване, киселинно кориране, черен оксид, боядисване, горещо поцинковане, прахово покритие, никелиране.
Налична услуга OEM & ODM
Контрол на качеството 0 дефекти, 100% проверка преди опаковане


Приложение

Влак и железопътен транспорт, автомобили и камиони, строителни машини, мотокари, селскостопански машини, корабостроене, нефтена техника, строителство, клапани и помпи, електрически машини, хардуер, електрообзавеждане и т.н.
Ключови думи Инвестиционно леене, стоманено леене, прецизно леене


Фирма Profille

  • Специализира в производството на изгубени инвестиции от отливки восък и готови продукти в въглеродна стомана и ниско легирана стомана, нашата компания е световен клас производител и доставчик на инвестиции отливки с водно стъкло процес в Китай. Състои се от 2 големи съоръжения, както стомана леярство леене, така и CNC машинна фабрика, които ни позволяват да достави както прецизни отливки и готови продукти с годишен производствен капацитет от над 20 000 тона, и продуктите се изнасят главно за Euroope, Америка, Япония и други дестинации по целия свят.

  • Седалището на нашата компания се намира в известния индустриален град Yinzhou, Ningbo в Китай. Много удобно е да се достигне с изгодно географско положение; той се намира на около 30 километра от пристанище Bei-lun, което е второто по големина пристанище в Китай и на около 15 километра от международното летище Лише.

  • Основната производствена база на леярството от леярна стомана се намира в град Qiucun, Fenghua, Нингбо, на разстояние от 15 километра от централата. Нашата компания е създадена през 1992 г., тя обхваща обща площ от 40 500 кв. М и сега има повече от 500 служители, включително 10 инженери и 60 техници , Фирмата разполага с чисто нова леярна, която покрива площ от над 30 000 квадратни метра и е оборудвана с няколко съвременни типа енергоспестявания; екологосъобразни производствени линии, включително напълно автоматизирана технология за производство на восък и черупки, както и производствени линии за производство на топлинна обработка с две отвори.

  • Фабриката за машинно обработване е разположена в централата на Лонгсинг и е напълно оборудвана с цялостно и усъвършенствано CNC машинно оборудване, включващо 20 вертикални и хоризонтални машинни центрове и повече от 30 NC машини, машината е напълно независима от леярството за леене и има независим мениджърски екип пригоден за бизнес модел.


Фабрични снимки

幻灯片 7_ 副本 .jpg

幻灯片 62_ 副本 .jpg

幻灯片 63_ 副本 .jpgЗапитване